Skip to content

ДГ Славейче

ДГ "Славейче"

село Лесново, Община Елин Пелин

ЗА НАС

Тук можете да прочетете повече за нас!

       Детската градина „Славейче“ се намира в центъра на малкото, но китно село Лесново, на 30 км. от гр. София, на 4 км. от гр. Елин Пелин. Релефът е равнинен. Тя е с обща площ – 4085 кв.м., от които застроена площ – 946 кв.м. и незастроена площ – 3139 кв.м. Сградите са две / масивни и монолитни/с общо 28 помещения:

– Подземен етаж – 1 кухненски сектор и складови помещения;

– Първи етаж /южно крило/ – 7 бр. помещения: кабинет – домакин, съблекалня, бокс, занималня,  спалня, тоалетна и умивалня. На този етаж са настанени децата от 1 група /2г.- 3г./

– Втори етаж / южно крило / – 8 броя помещения: канцелария на директора, медицински и ресурсен кабинет, съблекалня, методичен кабинет, занималня, спалня, тоалетна, умивалня и бокс.Тук са настанени децата от подготвителна група – 4 и 5г.

– Източно крилор: 6 броя помещения: съблекалня, тоалетна, умивалня, занималня-спалня, методичен кабинет. Тук са децата от подготвителната група -6год.

– Покривно пространство – дървена конструкция покрита с керемиди .

             През 1968г. в с.Лесново е открита Целовневна детска градина с капацитет 30 деца, обединени в една смесена група. Детското заведение се помещава в отчуждена къща, кухнята е обособена в мазето, а спалнята и занималнята са на горния етаж Директор на ДГ от  1968 до 1996г. е г-жа Надежда Лазарова Найденова. С годините броят на населението нараства и във връзка с това възниква необходимост от разширяване и построяване на нова градина в селото. Под ръководство на Н. Найденова, през 1970г. започва изграждане на новото /източно /крило  на детската градина. Строежът се извършва на стопански начала. През 1981-1982г. в кметската строителна бригада влиза и разрешението за разширение на същетвуващото детско заведение с капацитет  56 деца, обособени в три групи. Обновена, осъвременена и практично функционираща сграда под вещото управление на Н. Найденова включва оборудване, обзавеждане на групите, озеленяване на двора, оформяне площадки за игри на децата, изграждане на паракотелно и канал за отпадните води.  Като Директор с група, музикален ръководител и администратор г-жа Н. Найденова съумя да постигне голям напредък в развитието на детската градина в с.Лесново.

      От 1997г. на директорското място застъпва Петра Рашкова Савова. През годините г-жа Савова продължи и съхрани добрите трагиции и практики в детското заведение. На 29.04.1998г. Отец Стоян освещава деската градина, която вече носи името „ Славейче“.

Цялостната дейност на детската градина протича съгласно утвърдените образователни програми и изпълнение на планираните дейности в съответствие с законоустановените нормативни изисквания.

       От 2012г. директор на ДГ „ Славейче“ става г-жа Антоанета Пеева. Тя и целия екип промениха изцяло облика на детското заведение. Неуморната работа по стратегическите цели повишиха качеството на учебно-възпитателния процес и нивото на предлаганите в детската грладина образователни услуги. Детското заведение вече има собствено лого, знаме и „химн на славейчетата“.

          През годините съставът на педагогическият и помощният персонал се променя. Учителите и непедагогичекия персонал са с необходимата квалификация за заемане на длъжността.

           В ДГ „ Славейче “ децата изследват и изучават света около себе си, творят, учат, пеят, танцуват и спортуват в достъпна, чиста и любяща среда, каквато екипът ни създава и поддържа всеки ден. Учителките с много любов и търпение предават необходимите знания, умения и навици на малките ни палавници. Възпитават в тях патриотизъм и зачитане на българските народни традиции. Тук разполагаме с богат набор от дидактични материали и с интерактивна дъска, с помощта на която децата учат, докато играят и привикват да работят със съвременните технологии. В нашето детско заведение децата изразяват емоционалността си, като се включват в групите за народни танци и ранно изучаване на английски език. Участват активно и печелят награди от общински, национални и международни конкурси. Обширният двор осигурява на малките ни палавници, през всеки сезон, различни кътове за игри и обучение, а през знойните летни дни ни дарява със сянка от многото дървета, част от които засадени с помощта на децата ни. Своите таланти малките ,, славейчета“ изявяват по време на всички празници организирани, както в детската градина, така и в село Лесново и общ. елин Пелин.

       Имаме много и различни съвместни инициативи с родителите /еко- инициативи, спортни празници и др./

       Участваме в национални проекти и програми:

  1. Проект „Училищен плод“;
  2. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“;
  3. Национална програма „ ИКТ“;
  4. Национална програма „ Красива България“;
  5. Националната Кампания „Чиста Околна Среда -2021г.“

Химн на славейчетата: