Skip to content

ДГ Славейче

ДГ "Славейче"

село Лесново, Община Елин Пелин

Документи

Етичен кодекс на ДГ “Славейче”

Механизъм за адаптация на деца към образователна среда в ДГ “Славейче”

План за БАК ТЗ ДГ “Славейче”

План по БДП

Стратегия за развитие 2020-2024

Вътрешните правила за организиране на дейността на ДГ “Славейче” в епидемична обстановка – 2021-2022г.

Наредба-за-реда-и-уловията-за-записване

Вътрешни-правила-за-РЗ.pdf

План-за-лятната-работа-на-ДГ-Славейче.pdf

Организация-на-учебния-ден.pdf

Седмично-разпределение-на-ПС-по-групи 2022-2023г..pdf

Годишен-комплексен-план-на-ДГ-за-учебната-2022-2023г..pdf

План-за-контролната-дейност-на-директора-през-уч.-2022-2023г..pdf

Правилник-за-дейността-на-ДГ-Славейче-учебна-2022-2023г..pdf

Правилник-за-вътрешния-трудов-ред-на-ДГ-Славейче.pdf

Мерки-за-повишаване-качеството-на-образование-в-ДГ-Славейче.pdf

Вътрешни-правила-за-работна-заплата-в-сила-от-01.09.22г..pdf

Програмна-система-за-учебната-2022-2023г..pdf

План-за-контролната-дейност-на-директора-през-22-23г..pdf