Skip to content

ДГ Славейче

ДГ "Славейче"

село Лесново, Община Елин Пелин

Документи

Етичен кодекс на ДГ “Славейче”

Механизъм за адаптация на деца към образователна среда в ДГ “Славейче”

План по БДП

Стратегия за развитие 2020-2024

Вътрешните правила за организиране на дейността на ДГ “Славейче” в епидемична обстановка

Наредба-за-реда-и-уловията-за-записване

Вътрешни-правила-за-РЗ.pdf

Правилник-за-вътрешния-трудов-ред-на-ДГ-Славейче.pdf

Мерки-за-повишаване-качеството-на-образование-в-ДГ-Славейче.pdf

Вътрешни-правила-за-работна-заплата-2023г.docx

План-за-лятната-работа-2023г.pdf

Годишен-комплексен-план-на-ДГ-23-24г.pdf

Правилник-за-вътрешния-трудов-ред-в-ДГ-Славейче.pdf 2023-2023

План-за-КД-през-учебната-23-24год.pdf

Седмично-разпределение-на-основните-педагогически-ситуации-по-възрастови-групи.pdf 2023-2024

План-за-контролната-дейност-на-директора.pdf 2023-2024

Програмна-система-на-ДГ-за-учебната-2023-2024год.pdf

Правилник-за-осигуряване-на-БУВОТ.pdf

План-БАП-и-ТЗ-23-24г.pdf

План-тренинг-БАК-и-ТЗ.pdf

Мерки-за-повишаване-качеството-на-образователния-процес-в-ДГ.pdf

Правила-за-работа-на-ЕПЛР-23-24г.pdf

План-за-работата-на-комисията-за-превенция-на-тормоза-и-насилието.pdf

План-БДП-23-24год.pdf

План-за-дейността-на-ПК-при-БАП-и-ТЗ.pdf

Вътрешни-правила-за-вътрешно-подаване-на-сигнали.pdf

Бланка-за-подаване-на-вътрешен-сигнал.docx