Skip to content

ДГ Славейче

ДГ "Славейче"

село Лесново, Община Елин Пелин

Документи

Етичен кодекс на ДГ “Славейче”

Механизъм за адаптация на деца към образователна среда в ДГ “Славейче”

План за БАК ТЗ ДГ “Славейче”

План по БДП – 2021 -2022г.

Стратегия за развитие 2020-2024

Седмично разпределение на ситуациите в първа група (2-4 годишни деца – 2021-2022г.

Седмично разпределение на ситуациите във втора група 4-5год. – 2021-2022г.

Седмично разпределение на ситуациите в ПГ- 6 г. – 2021-2022г.

Вътрешните правила за организиране на дейността на ДГ “Славейче” в епидемична обстановка – 2021-2022г.

Годишен комплексен план на ДГ “Славейче” – 2021-2022г.

Правилник за дейността на ДГ “Славейче” – 2021-2022г.

Правилник за вътрешен трудов ред на ДГ “Славейче” – 2021-2022г.

План за квалификационна дейност – 2021-2022г.

Вътрешни правила за работна заплата на ДГ “Славейче” – 2021-2022г.

Наредба-за-реда-и-уловията-за-записване

Вътрешни-правила-за-РЗ.pdf

План-за-лятната-работа-на-ДГ-Славейче.pdf